Martinus.sk

Pravidlá súťaže

Organizátorom internetovej ankety Kniha roka (Kniha hodná olympu) je internetové kníhkupectvo Martinus.sk.,

ktorého prevádzkovateľom je Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531, IČ DPH: SK2022139680.

V Martinuse chránime Vaše súkromie. Aby sme Vás mohli zaradiť o zlosovanie o ceny, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie.

Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. My sa týmto zákonom pri

používaní Vašich údajov riadime. Účasťou v ankete súhlasíte s využitím Vašich kontaktných údajov na marketingové účely organizátora.

 • Ocenenie Kniha roka sa udeľuje raz ročne víťazovi literárnej ankety za literárne dielo knižne vydané v slovenskom jazyku v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. roku 2011.
 • Organizátorom literárnej ankety je internetové kníhkupectvo Martinus.sk.
 • Do súťažnej ankety sa automaticky nominuje každé knižné dielo napísané slovenským alebo zahraničným autorom, vydané v slovenskom jazyku v príslušnom roku (roku 2011) v prvom vydaní.
 • Ocenenie Kniha roka získa dielo, ktoré v literárnej ankete dosiahne najväčší počet hlasov. Hlasovanie prebieha online od 2. mája do 31. mája príslušného roka a hlasuje široká verejnosť. V priebehu súťažnej ankety môže užívateľ hlasovať iba raz. Všetky ďalšie hlasy od rovnakého užívateľa budú ignorované.
 • V prípade, že užívateľ vyplní svoj e-mail, bude jeho hlas zaradený do záverečného zlosovania o ceny, ktoré do súťaže venuje internetové kníhkupectvo Martinus.sk.
 • Výsledky ankety budú spracované a zverejnené na webovej stránke kniharoka.sk najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia hlasovania.
 • Víťazná kniha získa v treťom ročníku ankety titul Kniha roka 2011.
 • Ceny budú výhercom zlosovania ankety odovzdané najneskôr do 30. júna príslušného roka.
 • Vyhlasovateľ ankety si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s rozhodnutiami, týkajúcimi sa usporiadania súťažnej ankety, a to vrátane jej prerušenia, odvolania či úpravy podmienok.
Hra
 • Súčasťou tohtoročnej ankety je aj súťaž s názvom "Pomôž svojmu kandidátovi dosiahnuť knižný olymp".
 • Úlohou súťažiaceho je v tejto hre vystúpať so svojim knižným kandidátom do najväčšej výšky.
 • S ukončením hlasovania v ankete budú súbežne určení aj 3 výhercovia súťaže.
 • Pre uverejnenie víťazov a odovzdanie cien platia rovnaké pravidlá aké sú uvedené pri anketových podmienkach.